Chủ nghĩa lập thể trong thiết kế nội thất

Đã đăng từ 09/11/2015
Chủ nghĩa lập thể là từ dùng để chỉ một trường phái hội họa và điêu khắc tại Châu Âu vào đầu thế kỷ XX. Trong chủ nghĩa lập thể, người nghệ sỹ thể hiện tác phẩm của mình theo nhiều chiều không gian, nhiều khía cạnh khác nhau. Thông thường, các bề mặt, các mặt phẳng giao với nhau không theo những quy tắc phối cảnh làm cho người xem...

Chủ nghĩa lập thể là từ dùng để chỉ một trường phái hội họa và điêu khắc tại Châu Âu vào đầu thế kỷ XX. Trong chủ nghĩa lập thể, người nghệ sỹ thể hiện tác phẩm...