Cốc cafe lớn men 3 màu

91,000

Cốc cafe lớn men 3 màu

Xuất xứ: gốm Đông Gia