Cốc cafe gầy

73,000

Cốc cafe gầy

Xuất xứ: gốm Đông Gia