Thìa gốm và lót thìa handmade

Lót thìa

24,000

Màu men: Xanh sóng biển

Xuất xứ: gốm Đông Gia