Khuyễn Mại GoldMark City

Cty mành rèm Mihn Home giới thiệu chương trình mua chung mành rèm đối với các quý cư dân GoldMark City.

Các gói mua chung.

– Gói từ 1 người được triết khấu 5% tổng giá trị đơn hàng.

– Gói từ 2 – 3 người được triết khấu 10% tổng giá trị đơn hàng.

– Gói từ 5 – 7 người được triết khấu 15% tổng giá trị đơn hàng.

Trương trình áp dụng từ 05/11/2017- 05/12/2017. Thời gian có hạn